ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಪಡೆದ ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ

1. ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ: 106269

2. ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್: 71179

3. ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ: 12154

ಅಂತರ: 35090

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ:

1. ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ : 106243

2. ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ : 66575

3. ಕೆ ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ: 5555

ಅಂತರ: 39668

ಭದ್ರಾವತಿ:

1. ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ: 84208

2. ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್: 65105

3. ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ: 3267

ಅಂತರ: 19103

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ:

1. ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ: 92993

2. ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ : 57444

3. ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ: 2529

ಅಂತರ: 35549

ಸಾಗರ:

1 ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ: 95209

2. ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್: 68690

3. ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ 778

ಅಂತರ: 26519

ಶಿಕಾರಿಪುರ:

1. ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ: 87153

2. ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್: 75672

3. ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ: 1969

ಅಂತರ: 11481

ಸೊರಬ:

1.ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ: 88170

2. ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್: 70233

3. ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ: 415

ಅಂತರ: 17937

ಬೈಂದೂರು.:

1 ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ : 115486

2. ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್: 58724

3. ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ: 3292

ಅಂತರ: 56762

ಒಟ್ಟು ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳು.

ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಡೆದ ಮತ: 778721

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಪಡೆದ ಮತ: 535006

ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪಡೆದ ಮತ: 30050

ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ: 243715

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದಂತೆ ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು.

ಒಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮತಗಳು 5239

ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ : 1384

ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ; 2990

ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ: 91