ನೈರುತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ 3ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ

ಡಾ.ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ 22.630

ರಘುಪತಿ ಭಟ್  5257

ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ 7952

ಒಟ್ಟು ಎಣಿಕೆಯಾದ ಮತ 39,000