ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಡಿಸಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಇತರ ಭಾಷಿಗರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎಂ.ಲೋಕೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ...
- Advertisement -