ನಿವೇಶನರಹಿತರಿಗೆ ಸ್ಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ...

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ನಗರದ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಗೋಪಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ+೨ ಮಾದರಿಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಫಲಾ ನುಭವಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಹಣ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ...
- Advertisement -