ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಮ : ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿ ರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂ ಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ...
- Advertisement -