‘ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ’ : ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಹೋರಾಟ ಇಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ...
- Advertisement -