ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಳೇ ಜೈಲು ಜಾಗ ಆ.೭ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ಜೈಲಿನ ಸುಮಾರು ೪೦ ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ.೭ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ...
- Advertisement -