ಸಾಗರದ ಬೆಡಗಿ ಶೀತಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಇಂದು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಹೆಸರು. ನೇರ ನುಡಿ, ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಉತ್ಸಾಹಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುವ ಶೀತಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಊರಿ ನವರು ಎನ್ನುವುದೇ ನಮಗೆ ಹಿರಿಮೆ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿಯರು...
- Advertisement -