ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ…

ಲೇಖನ : ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ... ಮಾರ್ಚ್ ೨೮ರ ರಾತ್ರಿ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರ ಮನ್‌ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ...
- Advertisement -