ಮಾಯಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮಾಯದಾಟ

ಲೇಖನ : ಸೌಮ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ಮಾಯಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮಾಯದಾಟ ಇಂದು ಬೆಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಂತೆ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದರೆ ರಿಮೋಟ್ ’ಟಿವಿ’...
- Advertisement -