ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೈಕಟ್ಟೇ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಗುಟ್ಟು – ರಘು ರಾಮಪ್ಪ

ಲೇಖನ: ಸೌಮ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ರಘು ರಾಮಪ್ಪ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದು ಅವರ ದೇಹಾದಾರ್ಢ್ಯದಿಂದ. ರಘು ರಾಮಪ್ಪರವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಹಲವು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನಮ್ಮ...
- Advertisement -